ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Một số giải thưởng của Hồng Đức


Hồng Đức là đơn vị hoạt động về đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế và bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn khác theo nhu cầu của xã hội.MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU:


 Năm 2021 


-----

-----

-----Năm 2020


Hồng Đức nhận bằng khen UBND TP Huế

-----

Hồng Đức nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Năm 2019 


Hồng Đức nhận Bằng khen VCCI

------

Hồng Đức nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc Năm 2018 


Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế Nguyễn Văn Cao trao cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho Hồng Đức

-----

Bí Thư Tỉnh Ủy Lê Trường Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng GĐ Hồng Đức

-----

Hồng Đức nhận cờ đơn vị dẫn đầu thi đua CHỨNG NHẬN:


Hồng Đức nhận giải thưởng Top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

Chứng nhận Top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

-----

Chứng nhận tổ chức giáo dục uy tín

-----

Chứng nhận Thương hiệu

 


GIẤY KHEN:bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học