ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Được nghỉ dưỡng sức tối đa 10 ngày sau khi hưởng chế độ thai sản


Sau khi nghỉ thai sản theo thời gian luật định tại Điều 34, 35, 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động nữ có thể được nghỉ theo chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Điều kiện để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Lao động nữ mang thai hộ cũng được hưởng chế độ như trên.

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học