ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Khẳng định vai trò của Kiểm toán độc lập


Trong 25 năm qua, ngành Kiểm toán độc lập đã không ngừng trưởng thành, phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình phát triển của nền kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: DT

Đây là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Lễ kỷ niệm 25 năm ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam vừa được Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức sáng 24/6.

Buổi lễ vinh dự được đón tiếp các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ... lãnh đạo Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đại diện các cơ quan, bộ ban ngành, các công ty kiểm toán, các doanh nghiệp, các trường đại học, các hội và hiệp hội ở trong nước và quốc tế,...

Vai trò không thể thiếu của kinh tế thị trường

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 25 năm phát triển, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường và trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế - tài chính, đóng vai trò tích cực phục vụ phát triển kinh tế. Hoạt động kiểm toán độc lập đã trở thành nhu cầu cần thiết để công khai, minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, lợi ích của chủ sở hữu vốn, các chủ nợ cũng như lợi ích và yêu cầu của Nhà nước.

Ra đời từ năm 1991 khi mới có hai đơn vị là Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO tiền thân của Deloitte Việt Nam) và Công ty dịch vụ tư vấn kế toán (ASC - tiền thân của AASC). Theo yêu cầu và tốc độ phát triển của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng đã phát triển rất nhanh.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp năm 2000 được phê chuẩn đã tạo ra sự bùng nổ về thành lập và phát triển doanh nghiệp. Sự phát triển của thị trường chứng khoán với yêu cầu minh bạch thông tin giúp các tổ chức niêm yết tạo dựng uy tín và thể hiện trách nhiệm với nhà đầu tư cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển ngành kiểm toán độc lập.

Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 150 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và có gần 11.000 người lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp kiểm toán trên khắp cả nước. Doanh thu năm 2015 của toàn ngành kiểm toán độc lập đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Kiểm toán độc lập đứng trước vận hội lớn để phát triển mạnh mẽ

Năm 2016, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo đúng vào thời điểm nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với sự ảnh hưởng sâu rộng của các hiệp định thương mại song và đa phương, TPP, AEC. Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đang đứng trước những vận hội lớn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cũng như yêu cầu đòi hỏi phải đổi mới để hội nhập bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã nói: “Trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng với hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp và đội ngũ kiểm toán viên ngày càng lớn mạnh, ngành Kiểm toán độc lập sẽ tiếp tục trưởng thành, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cùng toàn ngành Tài chính nâng cao hiệu quả, vai trò trong công tác quản lý kinh tế - tài chính, phục vụ cho sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA cho biết thêm, theo thông lệ quốc tế và sự đòi hỏi tất yếu, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được thành lập vào năm 2005. Với vai trò của một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, VACPA đã kết nối các công ty toán và các kiểm toán viên hành nghề trong sự phát triển nghề, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập; qua đó, trợ giúp Bộ Tài chính triển khai thực thi các hoạt động kiểm toán độc lập và phát huy hiệu quả vai trò của ngành nghề kiểm toán tại Việt Nam.

“Trong giai đoạn phát triển mới của ngành nghề, VACPA sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý nhà nước phát triển ngành Kiểm toán độc lập, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hội nhập sâu rộng mới của nền kinh tế. Phát huy kết quả đạt được trong 25 năm qua, ngành Kiểm toán độc lập hoàn toàn tin tưởng vào chặng đường tiếp theo”, Chủ tịch VACPA nhấn mạnh thêm./.

Theo Thoibaotaichinhvietnam

 


bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học