ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

TB Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai HTKK 4.4.8


V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.8 cập nhật danh mục thuế tài nguyên theo Thông tư số 05/2020/TT-BTC

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO 


V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.8 cập nhật danh mục thuế tài nguyên theo Thông tư số 05/2020/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.8 cập nhật danh mục thuế tài nguyên đáp ứng Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Bắt đầu từ ngày 21/11/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông  báo./.        

  

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀▄▀▄


 Tải bộ cài đặt HTKK 4.4.8 tại đây 

 Tải hướng dẫn sử dụng tại đây 

 Tải nội dung nâng cấp HTKK 4.4.8 tại đây 


bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học