ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính


KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mối quan tâm của Quý vị

- Công ty của Quý vị bắt buộc phải kiểm toán theo luật định;

- Công ty của Quý vị là một công ty đa quốc gia và đang cần một phương pháp tiếp cận kiểm toán thống nhất toàn cầu đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính;

- Quý vị đang trong giai đoạn thăm dò, lựa chọn các công ty kiểm toán;

- Quý vị muốn Kiểm toán viên hiểu rõ doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động của Quý vị để tiến hành việc kiểm toán hiệu quả;

- Quý vị mong muốn cộng tác cùng một công ty kiểm toán với giá phí hợp lý, cạnh tranh nhưng phải đảm bào chất lượng ở mức độ cao.

Năng lực của chúng tôi

- Cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập luôn là thế mạnh của AFA. Các thủ tục và quy trình kiểm toán của AFA được thiết kế và áp dụng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về đặc điểm hoạt động và môi trường đầu tư của quý công ty.

- Yếu tố quan trọng nhất trong thành công của chúng tôi là nguồn nhân lực. Với đội ngũ lãnh đạo có năng lực chuyên môn tốt, tác phong chuyên nghiệp và luôn ý thức đạo đức nghề nghiệp, khả năng nắm bắt vấn đề, và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được mong đợi của khách hàng bằng những dịch vụ không ngừng đổi mới và hoàn thiện.

- Với đội ngũ nhân viên giỏi được tuyển chọn, sàng lọc kỹ lưỡng, có năng lực và kinh nghiệm được tích lũy, hoàn thiện và đào tạo thường xuyên thông qua các chương trình đào tạo của Bộ Tài Chính, các tổ chức quốc tế và đào tạo nội bộ. Đội ngũ nhân viên này luôn nắm bắt các hướng dẫn mới về chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam, các chính sách thuế mới, các qui định về tài chính hiện hành. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ có chất lượng cao và uy tín cho quý khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

- Kiểm toán báo cáo tài chính thường niên;

- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;

- Kiểm toán tuân thủ;

- Kiểm toán hoạt động;

- Kiểm toán nội bộ;

- Soát xét báo cáo tài chính;

- Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước;

- Các dịch vụ khác về kiểm toán.


bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học