ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào ?


Trường hợp hóa đơn viết sai cần hủy bỏ thì gạch chéo để chữ hủy bỏ vào các liên của số hóa đơn, không được xé rời khỏi cuống mà phải lưu giữ đầy đủ các liên để thanh toán số tờ bị hủy (hỏng) với Cơ quan thuế (được thể hiện trên bản Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn).

Trường hợp đã giao hóa đơn cho khách hàng mới phát hiện sai hóa đơn thì hai bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn, đồng thời cơ sở phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng. Hóa đơn mới phải ghi đầy đủ, đúng các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ: “Hóa đơn này thay thế hóa đơn ký hiệu…, số hóa đơn…, ngày…, tháng…., năm….”

Hóa đơn thu hồi phải kẹp vào quyển hóa đơn và phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý, không được hủy hóa đơn. Cơ sở sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với hành vi xé rời hóa đơn viết sai khỏi quyển hóa đơn và hủy hóa đơn thu hồi.

 

 

bài viết liên quan
Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC (2017-03-02 01:33:37)
Kinh nghiệm quyết toán thuế hay nhất (2017-02-28 17:19:05)
Tiền điện nước DN đi thuê vp tính vào cp được trừ? (2017-03-02 17:10:48)
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.8 và iHTKK pb 3.2.0 (2017-03-01 22:57:51)
Quy định mới về cấp mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân và mã số thuế TNCN của chủ doanh nghiệp? (2017-02-28 15:32:37)
CV Số: 91 /TCT-CS ngày 08/01/2010 của Tổng Cục Thuế V/v thông báo hết thời gian giảm thuế. (2017-02-28 15:32:41)
Về công tác kế toán trong quản lý Thuế (2017-02-28 15:33:08)
Hệ thống danh mục các văn bản pháp luật (2017-02-28 15:33:16)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế (2017-03-02 01:36:16)
Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào ? (2017-03-02 01:39:37)
Các thắc mắc thường gặp về BHXH bắt buột (2017-03-02 01:39:45)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế 1 (2017-03-02 03:55:54)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế 2 (2017-03-02 01:39:39)
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2 (2017-03-02 01:37:00)
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 3 (2017-03-02 01:38:04)
Thuế GTGT - Những thay đổi của Thông tư 06 so với thông tư 129 (bài 1) (2017-03-01 16:28:17)
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (2017-02-28 15:34:38)
Thẩm quyền ký hoá đơn, chứng từ – Một vài điều doanh nghiệp cần lưu ý (2017-03-02 18:51:49)
Danh mục văn bản pháp luật cần đọc (2017-03-02 01:39:44)
Tổng hợp văn bản mới số 03, tháng 4 năm 2016 (2017-02-28 15:38:10)
Luật thuế thay đổi ‘ngang ngược’ quá (2017-02-28 15:38:14)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế (2017-02-28 17:18:42)
tư vấn khóa học đăng ký học