ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2


Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2

Câu hỏi 1: Có câu hỏi về trường hợp mã số thuế TNCN cấp bị trùng số chứng minh thư nhân dân thì xử lý thế nào ?

 

Trả lời: Hiện nay nhiều trường hợp khi cấp mã số thuế thì phát hiện trùng số chứng minh thư nhân dân. Xử lý trường hợp này Tổng cục thuế đã có trả lời:

- Người nộp thuế đăng ký mã số thuế qua mạng thì cá nhân điền lại tờ khai đăng ký thuế và gửi lại cho cơ quan thuế, nơi quản lý đơn vị trả thu nhập để cơ quan thuế xác nhận và sẽ bổ sung thêm vào đuôi MST ký hiệu ví dụ ở Hà nội thì thêm HAN . sau đây là mẫu tờ khai

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/ĐK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư số 175/20/TT-BTC ngày 5/11/2010 của Bộ Tài chính)

 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Mã số thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

[02]. Ngày tháng năm sinh:

                                                     ngày     tháng          năm

Nam

 

 

Nữ

 

[03]. Giới tính:  [04]. Quốc tịch:....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05]. Số chứng minh nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          hoặc số hộ chiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [05.1]. Ngày cấp

                                                ngày     tháng          năm

 [05.2]. Nơi  cấp:....................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................

bài viết liên quan
Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC (2017-03-02 08:33:37)
Kinh nghiệm quyết toán thuế hay nhất (2017-03-01 00:19:05)
Tiền điện nước DN đi thuê vp tính vào cp được trừ? (2017-03-03 00:10:48)
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.8 và iHTKK pb 3.2.0 (2017-03-02 05:57:51)
Quy định mới về cấp mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân và mã số thuế TNCN của chủ doanh nghiệp? (2017-02-28 22:32:37)
CV Số: 91 /TCT-CS ngày 08/01/2010 của Tổng Cục Thuế V/v thông báo hết thời gian giảm thuế. (2017-02-28 22:32:41)
Về công tác kế toán trong quản lý Thuế (2017-02-28 22:33:08)
Hệ thống danh mục các văn bản pháp luật (2017-02-28 22:33:16)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế (2017-03-02 08:36:16)
Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào ? (2017-03-02 08:39:37)
Các thắc mắc thường gặp về BHXH bắt buột (2017-03-02 08:39:45)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế 1 (2017-03-02 10:55:54)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế 2 (2017-03-02 08:39:39)
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2 (2017-03-02 08:37:00)
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 3 (2017-03-02 08:38:04)
Thuế GTGT - Những thay đổi của Thông tư 06 so với thông tư 129 (bài 1) (2017-03-01 23:28:17)
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (2017-02-28 22:34:38)
Thẩm quyền ký hoá đơn, chứng từ – Một vài điều doanh nghiệp cần lưu ý (2017-03-03 01:51:49)
Danh mục văn bản pháp luật cần đọc (2017-03-02 08:39:44)
Tổng hợp văn bản mới số 03, tháng 4 năm 2016 (2017-02-28 22:38:10)
Luật thuế thay đổi ‘ngang ngược’ quá (2017-02-28 22:38:14)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế (2017-03-01 00:18:42)
tư vấn khóa học đăng ký học