ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tải excel sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC


Hồng Đức xin chia sẻ Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC siêu đơn giản, hỗ trợ các bạn kế toán hiểu rõ hơn về thông tư 200, lập báo cáo tài chính theo thông tư 200.

Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ Thông tư 200/2014/TT-BTC gồm 2 phần:

1. Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phần hành: Kế toán tiền mặt, tiền gửi, khoản phải thu phải trả, tài sản cố định…

2. Các tài khoản áp dụng bao gồm: Nguyên tắc hạch toán từng tài khoản và chi tiết các nghiệp vụ kế toán theo tài khoản.

 Link download Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại đây

 Link download Sơ đồ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại đây

 


bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học