ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

danh sách thông tin
khóa học khác
Tuyển sinh lớp ôn thi thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 tại Thừa Thiên Huế
Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-BTC ngày 26/08/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 của Bộ Tài chính. Nhằm giúp học viên ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để tham gia thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020. Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo Tài chính – Kế toán – Thuế Hồng Đức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cá nhân có nhu cầu tham dự thi công chức vào Tổng cục Thuế năm 2020.
Xem thêm
Tuyển sinh lớp ôn thi thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2021. Nhằm giúp học viên ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để tham gia thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cá nhân có nhu cầu tham dự thi công chức vào Kho bạc Nhà nước năm 2021.
Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại Huế
THÔNG BÁO: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Tiểu học, THCS, THPT
Xem thêm
Khóa học nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp
Thông báo tuyển sinh đào tạo nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp tại Huế
Xem thêm
tư vấn khóa học đăng ký học