ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

danh sách thông tin
khóa học khác
Thông báo tuyển sinh đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại Huế
THÔNG BÁO: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Tiểu học, THCS, THPT
Xem thêm
Tuyển sinh lớp ôn thi thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021
Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-BTC ngày 18/08/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021 của Bộ Tài chính.
Xem thêm
Tuyển sinh lớp ôn thi thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2021. Nhằm giúp học viên ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để tham gia thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cá nhân có nhu cầu tham dự thi công chức vào Kho bạc Nhà nước năm 2021.
Xem thêm
tư vấn khóa học đăng ký học