Ý kiến Lãnh đạo P.TTHT Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về Hồng Đức

  • 587
  • Các thủ tục hành chính nói chung và thủ tục hành chính thuế nói riêng đều có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, thực hiện và giúp mọi người làm tốt các thủ tục hành chính là giúp Nhà nước quản lý và điều hành các lĩnh vực kinh tế xã hội có hiệu quả.
  • Vì vậy để mọi người dân thực hiện đúng, đủ và giảm bớt các chi phí không cần thiết trong giao dịch hành chính thì các dịch vụ tư vấn ngoài công lập ra đời là một tất yếu khách quan, không những giúp người dân nắm bắt và làm đúng các yêu cầu về thủ tục trong quản lý Nhà nước mà còn là cầu nối giữa các cơ quan quản lý và người dân.

          Chính vì thế việc đa dạng hoá các mô hình dịch vụ tư vấn để chuyển tải tất các các kiến thức, pháp luật của Nhà nước đến tận người dân là yêu cầu cấp thiết để phục vụ công cuộc cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước trong bối cảnh của xu hướng hội nhập và phát triển của đất nước.

          Trung tâm nghiên cứu, đào tạo Tài chính - Kế toán - Thuế Hồng Đức cũng là một mô hình ra đời do yêu cầu của việc xã hội hoá về công tác tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế trước yêu cầu đòi hỏi của cơ chế cải cách thủ tục hành chính nói chung và thuế nói riêng. Với chức năng đào tạo và bồi dưỡng với nhiều hình thức cập nhật phù hợp với nhu cầu của người học, người cần được hướng dẫn, sinh viên mới rời ghế nhà trường muốn làm quen để tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp kế toán, tài chính, ngân hàng.

          Hiện nay các chính sách Tài chính, Kế toán và Thuế luôn được sửa đổi bổ sung theo hướng phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước trong từng giai đoạn, do đó việc tiếp cận và truyền tải các thông tin mới, các chính sách mới luôn là một vấn đề đặt ra cho trung tâm Hồng Đức để từ đó mà triển khai giúp các DN, các đối tượng nộp thuế, mọi người dân có nhu cầu trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

Đăng ký học tại đây