Video tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018

  • 1095
  • Khóa đào tạo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức phối hợp Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/12.

Đăng ký học tại đây