Tổng hợp văn bản mới về Thuế Từ ngày 12/11/2011 đến 25/11/2011

 • 1520
 • TỔNG HỢP VĂN BẢN MỚI VỀ THUẾ Từ ngày 12/11/2011 đến 25/11/2011
 • TT

  Ngày ban hành

  Số văn bản

  Trích yếu

  I

  THÔNG TƯ

  1

  17/11/2011

  165/2011/TT-BTC

  về việc bãi bỏ Quyết định 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt

  2

  11/11/2011

  155/2011/TT-BTC 

  Hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010

  3

  11/11/2011

  152/2011/TT-BTC 

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

  4

  10/11/2011

  151/2011/TT-BTC

  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

  II

  QUYẾT ĐỊNH

  1

  23/11/2011

  2093/QĐ-TTg 

  Về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế

  III

  CÔNG VĂN

  1

  21/11/2011

  4181/TCT-DNL 

  về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty xi măng Nghi Sơn

  2

  18/11/2011

  15743/BTC-CST 

  về việc trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

  3

  18/11/2011

  4168/TCT-HTQT 

  về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  4

  17/11/2011 

  4152/TCT-CS

  về thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế

  5

  15/11/2011

  4088/TCT-TTr 

  về việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ các vụ buôn lậu, gia lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí

  6

  11/11/2011

  5685/TCHQ-TXNK

  về việc vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

  7

  10/11/2011

  4052/TCT-KK 

  về việc kê khai thuế TNDN

  8

  10/11/2011

  5666/TCHQ-TXNK

  về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu là vật dụng để phục vụ hoạt động của VPĐD Hội hợp tác Quốc tế Đức

  9

  09/11/2011

  15174/BTC-TCT 

  về việc Miễn lệ phí trước bạ lần đầu đối với tài sản là nhà, đất của hộ gia đình, cá nhân

  10

  08/11/2011

  5594/TCHQ-TXNK 

  về việc hướng dẫn kê khai và áp thuế XNK

  11

  07/11/2011

  14998/BTC-TCHQ 

  về việc Phí vận chuyển đường sắt trong xác định trị giá

  12

  04/11/2011

  3971/TCT-KK 

  về việc Thủ tục hoàn thuế sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại

  13

  02/11/2011 

  3955/TCT-DNL

  về việc Kê khai, nộp thuế của chi nhánh Viettel

  14

  26/10/2011

  3851/TCT-CS 

  về việc vướng mắc về xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư

  15

  26/10/2011

  3847/TCT-CS 

  về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

  16

  26/10/2011

  3842/TCT-KK 

  về việc điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  17

  25/10/2011

  3835/TCT-KK 

  về việc cấp mã số thuế cho VPĐD đặt tại các tỉnh

  18

  21/10/2011

  3781/TCT-TNCN 

  về việc giải đáp vướng mắc trong việc miễn giảm thuế TNCN

Đăng ký học tại đây