THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DN & HCSN 2017

 • 65
 • Nhằm hoàn thiện điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức phối hợp với Học viện Tài chính – Bộ Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng cho kế toán các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH

  KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Đơn vị kế toán nhà nước và doanh nghiệp

   

  Kính gửi:   Các Doanh nghiệp; các cơ quan hành chính,

  đơn vị Hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh TT Huế

   

              Theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Theo quy định tại các văn bản này, các đơn vị thuộc mọi loại hình phải bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng; một trong những điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm chức danh này là người được bổ nhiệm phải có Chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

            Nhằm hoàn thiện điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức phối hợp với Học viện Tài chính – Bộ Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng cho kế toán các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  1/ Mục đích khóa học: Cập nhật và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế - tài chính, kế toán – kiểm toán, nâng cao năng lực tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán; cấp Chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính cho đội ngũ những người làm công tác tài chính – kế toán tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.

            2/ Đối tượng tham gia khóa học: Cán bộ đang làm công tác tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị, có thời gian công tác thực tế 02 năm trở lên đối với  bằng Đại học và 03 năm đối với Cao đẳng hoặc Trung cấp ngành Tài chính – Ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán.

  3/ Chương trình đào tạo: Theo chương trình chuẩn về bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng của Bộ Tài chính ban hành.

  4/ Thời gian học: Vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Thời gian toàn khoá học là 08 tuần. Lịch học chính thức sẽ bắt đầu từ  ngày 14/10/2017.

  5/ Địa điểm đăng ký:

  Trung tâm Hồng Đức (số 09 Trần Cao Vân, TP Huế, tỉnh TT Huế)

  6/ Giảng viên giảng dạy: Là các Tiến sỹ, Thạc sỹ, Giảng viên chính có kinh nghiệm giảng dạy các lớp Kế toán trưởng.

  7/ Quyền lợi của học viên: Kết thúc khoá học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính do Học viện Tài chính – Bộ Tài chính cấp. Chứng chỉ này là một trong các điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm lần đầu hoặc bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán.

  8/ Học phí toàn khóa học:

  - Học phí lớp Kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước:  4.500.000 đ/học viên

  - Học phí lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp:  3.500.000 đ/học viên

  9/ Hồ sơ đăng ký học: Chi tiết tại phiếu đăng ký tham dự khóa học kèm theo.

            Vậy Trung tâm nghiên cứu, đào tạo Tài chính - Kế toán - Thuế - Tin học Hồng Đức kính mong thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp quan tâm và cử cán bộ tham gia khoá học.

            Mọi chi tiết xin liên hệ:

            * Tại Thừa Thiên Huế: Trung tâm Hồng Đức (địa chỉ: số 09 Trần Cao Vân; TP Huế - ĐT: 0234. 38 39 123 – 3999 666; Website: www.hongduc.com.vn)

Đăng ký học tại đây