Quy định về học lại

  • 921
  • Chúng tôi luôn cam kết với học viên về chất lượng đào tạo của mình. trường hợp học viên chưa cảm thấy tự tin về nghiệp vụ của mình do trong quá trình học tập học viên hiểu chưa rõ vấn đề.
  • Chúng tôi luôn cam kết với học viên về chất lượng đào tạo của mình. trường hợp học viên chưa cảm thấy tự tin về nghiệp vụ của mình do trong quá trình học tập học viên hiểu chưa rõ vấn đề; hoặc vì một lý do khách quan nào đó mà học viên chưa thể tự mình xử  lý các nghiệp vụ liên quan đến ngành nghề đã được học tại Trung tâm Hồng Đức, thì trong thời hạn 1 năm, học viên được quyền đăng ký học lại chương trình mà mình đã học. Học phí được miễn 100% nhưng học viên phải mua lại tài liệu học tập.

    Thủ tục xin học lại: học viên đến trực tiếp văn phòng của Trung tâm Hồng Đức, tại địa chỉ 09 Trần Cao Vân, Tp Huế để được nhân viên tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Đăng ký học tại đây