Quy định chuyển khoá học

  • 1339
  • Quy định chuyển khoá học
  • Trong suốt quá trình tham gia học tập tại Trung tâm nghiên cứu, đào tạo Tài chính - Kế toán – Thuế - Tin học Hồng Đức – Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Hồng Đức, học viên được quyền chuyển sang học ở khoá học khác trong cùng lĩnh vực đào tạo của Trung tâm do không thể tham gia học tiếp khoá học đã đăng ký từ đầu vì lý do các nhân.

    Học viên được chuyển tối đa 3 khoá trong 1 năm học và phải nộp thêm phần học phí chênh lệch (do học phí tăng), đồng thời phải mua lại tài liệu học tập nếu nội dung chương trình có thay đổi.

    Thủ tục chuyển khoá học: học viên đến trực tiếp văn phòng của Trung tâm Hồng Đức, tại địa chỉ 09 Trần Cao Vân, Tp Huế để được nhân viên tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Đăng ký học tại đây