Ôn thi công chức thuế: Một số ghi nhớ trắc nghiệm nghiệp vụ thuế

 • 676
 • Ôn thi công chức thuế: Một số ghi nhớ trắc nghiệm nghiệp vụ thuế, tài liệu công chức thuế, tài liệu trắc nghiệm thi công chức thuế
 • Ôn thi công chức thuế: Một số ghi nhớ trắc nghiệm nghiệp vụ thuế. Các bạn chú ý đây là những tài liệu ôn thi công chức thuế vừa cập nhập năm 2017, được cập nhật liên tục từ các group lớn, các cô giáo uy tín và các bạn có tâm huyệt

   

  (các bạn nhớ click vào để phóng to ảnh xem cho rõ, để load nhanh thì mình đã giảm kích thước hiển thị các ảnh bài giảng ôn thi công chức thuế xuống mức thấp để hiển thị tốt trên nhiều tốc độ mạng)

   

   

  Chú ý: Hồ sơ thi công chức thuế 


  Hồ sơ thi công chức thuế nộp gồm: bản đăng ký, bằng, bảng điểm (photo, công chứng càng tốt), 2 ảnh 4*6, 3 phong bì dán tem thư. Bản đăng ký đến người ta có phát (nếu sai hoặc chưa có).
  Nhưng rất buồn cho bạn nào thuộc chuyên ngành thuế hoặc chuyên ngành kiểm toán. Phải viết giấy cam kết đã nộp hồ sơ nhưng nếu không được thi thì không được kiện tụng các kiểu và có thể không được thi vì 2 chuyên ngành này tổng cục đang xem xét.

  Comment dưới để trung tâm hỗ trợ thêm.

Bài viết liên quan

Đăng ký học tại đây