Nội dung Sách Kế toán Máy - Phần mềm Kế toán

 • 201
 • Chương trình đào tạo: “Kế toán Máy - Phần mềm Kế toán” tại Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức (Hồng Đức) giúp học viên có một cái nhìn tổng quan về Kế toán máy - Phần mềm kế toán, lĩnh hội vững chắc về kiến thức cũng như thành thạo về kỹ năng trên một số phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay như: Kế toán Việt Nam - KTVN, MISA, FAST, phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế HTKK của Tổng Cục Thuế và một số phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường...
 • Chương trình này do các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm là giám đốc, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp của Hồng Đức xây dựng với mục tiêu giúp học viên nắm được toàn bộ quy trình công việc của người làm công tác kế toán máy bao gồm: Xây dựng hệ thống danh mục chi tiết, cập nhập số dư đầu kỳ, cập nhật số phát sinh, lập chứng từ hàng ngày, vào sổ sách kế toán, báo cáo thuế tháng, lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, xem các báo cáo...; hiểu được nguyên lý chung của tất cả các phần mềm kế toán; tự làm chủ một trong các phần mềm kế toán thông dụng để thực hiện mọi công việc kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp; khả năng để tự tìm hiểu, khai thác một phần mềm kế toán bất kỳ, chỉ trong một thời gian ngắn; phương pháp liên kết số liệu kê khai, quyết toán các loại thuế giữa phần mềm kế toán và phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục Thuế.

  Sách này gồm có 2 phần 8 chương:

  PhẦn I: PhẦn thỰC hành

  (Ứng dụng trên phần mềm kế toán Việt Nam, MISA, FAST kèm theo bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ)

  Chương 1: Bài thực hành phần mềm kế toán số 1;

  Chương 2: Bài thực hành phần mềm kế toán số 2;

  Phần II: Giới thiệu về kế toán máy - phần mềm kế toán

  Chương 3: Tổng quan về Kế toán máy và Phần mềm Kế toán;

  Chương 4: Giới thiệu phần mềm Kế toán Việt Nam và hướng dẫn sử dụng;

  Chương 5: Giới thiệu phần mềm Kế toán MISA;

  Chương 6: Giới thiệu phần mềm Kế toán FAST;

  Chương 7: Giới thiệu một số phần mềm kế toán thông dụng khác;

  Chương 8: Giới thiệu phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế (HTKK) và hướng dẫn nộp thuế điện tử;

  Chương trình đào tạo: “Kế toán Máy - Phần mềm Kế toán” của Hồng Đức đã được ứng dụng nhiều năm qua và được người học cũng như các nhà tuyển dụng đánh giá tốt. Tuy nhiên, chương trình không tránh khỏi những hạn chế cần phải hoàn thiện. Trung tâm Hồng Đức và tập thể tác giả rất mong muốn nhận được sự góp ý từ các chuyên gia, những giám đốc, kế toán trưởng và những người quan tâm. Mọi góp ý xin gửi về:

  Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức

  Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Điện thoại: (0234) 3999 666 - 38 39 123 - 0905 20 20 21

  Website: www.hongduc.com.vn; Email: hongduchue@gmail.com.

  MỤC LỤC

   

   

  Trang

  Chương 1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

  1

  1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

  1

  2. SỐ DƯ DẦU NĂM 2017 CỦA CÁC TÀI KHOẢN

  2

  2.1. Khai báo cho Phần mềm Kế toán Việt Nam - KTVN

  2

  2.2. Khai báo cho Phần mềm Kế toán MISA và FAST

  13

  2.3. Số dư tài khoản cấp 1

  22

  3. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH

  23

  Chương 2. BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

  47

  1. KHAI BÁO DANH MỤC

  47

  2. SỐ DƯ ĐẦU KỲ

  49

  3. CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

  51

  Chương 3. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MÁY VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  61

  1. KHÁI NIỆM KÉ TOÁN MÁY VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  61

  1.1. Khái niệm kế toán máy         

  61

  1.2. Khái niệm phần mềm kế toán

  61

  2. TIÊU CHUẨN CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  61

  3. ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  64

  4. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  64

  4.1. Đảm bào điều kiện kỹ thuật

  64

  4.2. Đảm bảo điều kiện về con người và tổ chức bộ máy kế toán

  65

  4.3. Đảm bảo tính thống nhất trong công tác kế toán

  65

  5. KẾ TOÁN THỦ CÔNG VÀ KẾ TOÁN MÁY

  65

  5.1. Kế toán thủ công và kế toán máy

  65

  5.2. So sánh kế toán thủ công với kế toán máy

  66

  6. HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

  68

  6.1. Các hình thức sổ kế toán

  68

  6.2. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính

  68

  6.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính

  69

  7. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  69

  7.1. Cấu trúc theo phân hệ của phần mềm kế toán

  69

  7.2. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán

  70

  7.3. Các chức năng xử lý trong phần mềm kế toán

  71

  7.4. Các tính năng của phần mềm kế toán

  71

  7.5. Phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin của doanh nghiệp

  72

  7.6. Phân loại phần mềm kế toán

  73

  8. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  78

  8.1. Phần mềm kế toán nước ngoài

  78

  8.2. Phần mềm trong nước

  79

  9. QUY TRÌNH ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY - PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ VỊ TRÍ CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  81

  9.1. Quy trình áp dụng kế toán máy

  81

  9.2. Vị trí của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán

  82

  10. CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO HỆ THỐNG DANH MỤC KẾ TOÁN

  82

  10.1. Cơ sỡ dữ liệu kế toán

  82

  10.2. Mở sổ và khai báo hệ thống danh mục kế toán

  83

  Chương 4. PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM (KTVN)

  86

  1. GIỚI THIỆU CHUNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM

  86

  1.1. Tóm tắt quy trình sử dụng KTVN

  86

  1.2. Cài đặt Kế toán Việt Nam

  87

  1.3. Giao diện sử dụng - các lệnh và phím thường dùng

  91

  1.4. Chọn nguồn dữ liệu làm việc

  93

  1.5. Các khai báo ban đầu

  94

  1.6. Chọn năm làm việc (niên độ)

  94

  2. KHAI BÁO CÁC DANH MỤC TRONG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM - KTVN

  95

  2.1. Khai báo danh mục kho hàng

  95

  2.2. Khai báo danh mục tài khoản, tiểu khoản, chi tiết, số dư đầu năm

  96

  2.3. Khai báo các tài khoản đồng bộ

  102

  2.4. Khai báo danh mục vụ việc

  105

  2.5. Khai báo các loại chứng từ kế toán

  106

  3. NHẬP CHỨNG TỪ PHÁT SINH

  108

  3.1. Màn hình nhập liệu và khái niệm ban đầu

  108

  3.2. Nội dung các vùng (chỉ tiêu) và quy cách nhập liệu

  110

  3.3. Các nút lệnh nhập liệu

  119

  3.4. Khai báo nhập liệu tự động

  122

  4. TỰ ĐỘNG XUẤT KHO GIÁ VỐN HÀNG BÁO

  124

  5. TÍNH VÀ CẬP NHẬP  LẠI GIÁ XUẤT HÀNG TRONG THÁNG

  126

  6. TÍNH VÀ CẬP NHẬP LẠI TỶ GIÁ XUẤT NGOẠI TỆ TRONG THÁNG

  128

  7. SỬ DỤNG THƯ VIỆN DIỄN GIẢI VÀ THƯ VIỆN ĐƠN VỊ

  129

  8. DI CHUYỂN CHỨNG TỪ SANG NHÓM KHÁC, THÁNG KHÁC

  130

  9. CHỌN LỰA MÀU SẮC CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MÀN HÌNH

  130

  10. KẾT CHUYỂN SỐ DƯ CUỐI KỲ VÀ PHÂN BỔ KHÁC

  131

  11. KIỂM TRA NHẬP DỮ LIỆU TRÙNG LẶP

  133

  12. THAM KHẢO VÀ TÌM KIẾM CHỨNG TỪ

  133

  13. XEM VÀ IN CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

  135

  14. NỘI DUNG CÁC PHIẾU CHỨNG TỪ

  137

  15. NỘI DUNG CÁC SỔ SÁCH

  138

  15.1. Sổ kế toán tổng hợp

  138

  15.2. Sổ kế toán chi tiết: sử dụng cho mọi hình thức sổ sách kế toán

  139

  16. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO THUẾ

  140

  17. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN

  141

  18. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

  143

  19. SỬA MẪU BÁO CÁO

  144

  Chương 5. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

  152

  1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

  152

  2. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015

  152

  2.1. Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET 2015

  153

  2.2. Bảng phím tắt sử dụng trên MISA SME.NET 2015

  153

  3. PHÂN HỆ CÁC NGHIỆP VỤ TẠI PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015

  156

  3.1. Phân hệ Qũy

  156

  3.2. Phân hệ Ngân hàng

  156

  3.3. Phân hệ Mua hàng

  157

  3.4. Phân hệ Bán hàng

  158

  3.5. Phân hệ Quản lý hóa đơn

  158

  3.6. Phân hệ Kho

  159

  3.7. Phân hệ công cụ dụng cụ

  160

  3.8. Phân hệ Tài sản cố định

  160

  3.9. Phân hệ Tiền lương

  161

  3.10. Phân hệ Thuế

  161

  3.11. Phân hệ Tổng hợp

  161

  3.12. Phân hệ Hợp đồng

  163

  3.13. Phân hệ Phân tích tài chính

  163

  4. CHÍN BƯỚC HOÀN THÀNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHANH NHẤT TRÊN PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015

  163

  Chương 6. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST

  164

  1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (FAST)

  164

  2. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING

  165

  2.1. Giới thiệu phần mềm Fast Accounting

  165

  2.2. Hệ thống các phân hệ trên phần mềm Fast Accounting

  165

  3. TỎNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - FAST ACCOUNTING ONLINE

  167

  3.1. Giới thiệu phần mềm Fast Accounting Online

  167

  3.2. Hệ thống các phân hệ

  167

  Chương 7. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG DỤNG KHÁC

  172

  1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO

  172

  1.1. Giới thiệu về phần mềm BRAVO

  172

  1.2. Tính năng nổi bật phần mềm BRAVO

  173

  2. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM EFECT

  176

  2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần EFECT

  176

  2.2. Sản phẩm phần mềm kế toán EFFECT

  176

  3. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LẠC VIỆT

  178

  3.1. Giới thiệu Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt

  178

  3.2. Sản phẩm phần mềm của Lạc Việt

  178

  4. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA ACSOFT VÀ VIETSUN

  179

  5. GIỚI THIỆU SIS VIỆT NAM

  179

  Chương 8. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ (HTKK) - KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG (iHTKK) VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 

  181

  1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ - HTKK

  181

  2. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG PHẦN MỀM HTKK

  181

  2.1. Đối với doanh nghiệp và người nộp thuế

  182

  2.2. Đối với cơ quan thuế

  182

  2.3. Mô hình ứng dụng HTKK và xử lý tờ khai

  182

  3. NGUYÊN TẮC KÊ KHAI TRÊN PHẦN MỀM HTKK

  183

  3.1. Nguyên tắc chung kê khai trong ứng dụng

  183

  3.2. Nguyên tắc khai bổ sung điều chỉnh

  183

  4. HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ

  184

  5. TỔNG QUAN ỨNG DỤNG KHAI THUẾ QUA MẠNG (iHTKK)

  186

  5.1. Tổng quan

  186

  5.2. Các bước thực hiện Khai thuế qua mạng

  188

  5.3. Quy trình chi tiết kê khai thuế qua mạng

  189

  6. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

  194

  7. QUY TRÌNH NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  196

  8. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

  197

  8.1. Khái niệm

  197

  8.2. Lợi ích đối với NNT

  197

  8.3. Điều kiện đăng ký Nộp thuế điện tử

  197

  8.4. Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

  197

  8.5. Các chức năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử

  198

  PHỤ LỤC

  199

  DANH MỤC THAM KHẢO

  206

Đăng ký học tại đây