Một số giải thưởng của Hồng Đức

 • 1309
 • Hồng Đức là đơn vị hoạt động về đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế và bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn khác theo nhu cầu của xã hội. • Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế Nguyễn Văn Cao trao cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho Hồng Đức

  Bí Thư Tỉnh Ủy Lê Trường Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng GĐ Hồng Đức

  Chứng nhận tổ chức giáo dục uy tín


  Hình ảnh nhận giải

  Chứng nhận Thương hiệu

  Hồng Đức nhận giải thưởng Top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 

  Chứng nhận Top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 

Đăng ký học tại đây