Lợi ích mà ứng dụng Văn phòng điện tử mang lại

 • 661
 • Lợi ích mà ứng dụng Văn phòng điện tử mang lại
 • Lợi ích mà ứng dụng mang lại !

  1. Đối với doanh nghiệp

  - Cung cấp công cụ thông minh làm việc theo nhóm, giúp các thành viên trong nhóm phối hợp chặt chẽ do cập nhật thông tin nhanh chóng, dễ dàng.

  - Thông tin đến nội bộ, đối tác, khách hàng được lưu chuyển một cách bảo mật và nhanh gấp 50 lần so với hiện nay.

  - Thông tin được tổ chức khoa học, lưu trữ và tìm kiếm dễ dàng

  - Cung cấp công cụ làm việc văn minh,chuyên nghiệp, khoa học và tiên tiến, xứng danh là một "nhân viên điện tử"


  2. Đối với cấp quản lý

  - Nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời ra quyết định chính xác.

  - Điều hành doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi.

  - Giảm tải thời gian gặp gỡ trực tiếp theo cách truyền thống

  - Quản lý hiệu quả công việc và con người


  3. Đối với nhân viên 

  - Nắm bắt rõ ràng nội dung, thời gian hoàn thành, bộ phận phối hợp của từng công việc.

  - Tổ chức, quản lý qũy thời gian làm việc hợp lý, khoa học.

  - Lưu trữ, tìm kiếm và chia sẽ thông tin dễ dàng.

  - Nâng cao tính chủ động, tích cực trong quá trình xử lý do định tính được khối lượng của công việc


  4. Giảm chi phí 

  - Do toàn bộ thông tin lưu chuyển trong nội bộ được số hóa lưu trữ trên hệ thống nên doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đến 80% chi phí mua sắm văn phòng phẩm như: giấy, máy và mực in, máy và mực photocopy.

  - Tiết kiệm 70% chi phí điện thoại cho từng cá nhân trong công ty.

   

  - Tiết kiệm 70% chi phí di chuyển khi họp nội bộ, gặp khách hàng, đối tác.


Đăng ký học tại đây