Câu hỏi: Thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

  • 1874
  • Trả lời:
  • Ngày 26/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 11971/BTC-TCT hướng dẫn các cục thuế địa phương cụ thể về thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. Theo tinh thần của Công văn, doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp và thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN. Tuy nhiên, đối với các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (thu nhập từ trúng thưởng, từ thừa kế hay quà tặng), chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế TNCN theo quy định hiện hành.Theo VACPA

Bài viết liên quan

Đăng ký học tại đây