Hồng Đức Tuyển dụng

 • 483
 • Do nhu cầu phát triển, Hồng Đức tuyển dụng các vị trí sau:
 • Do nhu cầu phát triển, Hồng Đức thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

   

  VỊ TRÍ

  Số lượng

  1.  Nhân viên bán hàng

  02 người

  2. TP Kinh doanh

  01 người

  3. Nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường

  10 người

  4. Nhân viên tư vấn đào tạo và tuyển sinh

  03 người

  Hồ sơ ứng viên gửi về: 09 Trần Cao Vân, TP Huế, tỉnh TT Huế

  ĐT: 054. 38 39 123 – 38 39 959 – 0905 20 20 21

  Email: hongduchue@gmail.com

Đăng ký học tại đây