Hội đồng cố vấn Hồng Đức

 • 1135
 • HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA CỐ VẤN CỦA HỒNG ĐỨC
 • TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Đơn vị Công tác

  1

  NGƯT.TS. Lê Văn Khâm

  Trưởng khoa Tài chính

  Trường ĐH Tài chính – Kế toán (Bộ Tài chính)

  2

  TS. Tống Thiện Phước

  Trưởng bộ môn Ngân hàng

  Trường ĐH Tài chính – Kế toán (Bộ Tài chính)

  3

  TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

  Trưởng bộ môn Kế toán

  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội

  4

  TS. Nguyễn Văn Phụng

  Phó vụ trưởng

  Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính)

  5

  TS. Hà Thị Ngọc Hà

  Phó vụ trưởng

  Vụ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính)

  6

  Chuyên gia Thuế Nguyễn Thị Cúc

  Chủ tịch

  Hội tư vấn Thuế Việt Nam

  7

  Chuyên gia thuế Nguyễn Đức Ngoãn

  PTP Tuyên truyền Hỗ trợ

  Cục thuế tỉnh TT Huế

   

  ……………………

   

   

Đăng ký học tại đây