Một số giải thưởng của Hồng Đức

 • 1235
 • Hồng Đức là đơn vị hoạt động về đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế và bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn khác theo nhu cầu của xã hội.
 • Chứng nhận tổ chức giáo dục uy tín


  Hình ảnh nhận giải

  Chứng nhận Thương hiệu

  Hồng Đức nhận giải thưởng Top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 

  Chứng nhận Top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 

Đăng ký học tại đây