Công ty Thái Đông Anh tuyển dụng 02 vị trí kế toán

 • 955
 • A- Trình độ Đại học hoặc Cao Đẳng. B- Kinh nghiệm 01 năm trở lên.
 • I/ Admin sữa:

  1/Sử dụng phần mềm DMS:

  a/ Xử lý đơn hàng.

  b/ Duyệt đơn hàng.

  c/ In đơn hàng.

  d/ Báo cáo tồn kho hàng hóa ,hàng km. Nhập kho ,xuất kho hàng hóa hàng km trên phần

  mềm.

  2/ Phần Excel:

  a/ Báo giá, chương trình khuyến mãi theo lô, theo dõi chương trình gói.

  b/ Xuất bán Kênh KA .Theo dõi chiết khấu, KM kênh KA. ( Kênh trường học )

  c/ Làm báo cáo bán hàng hằng ngày.

  d/ Theo dõi hàng ứng trước, hàng mượn – gửi của nhà cung cấp.

  e/ Theo dõi lô hàng cận Date.

  II/ Kế toán kho :

  a/ Dò và đối chiếu thẻ kho hàng ngày với thủ kho .Kiểm tra chương trình khuyến mãi trên phiếu xuất kho theo thông báo của phòng kinh doanh.

  b/ Làm bảng cân đối Nhập Xuất Tồn hàng ngày,hàng tháng.Tính chênh lệch lãi lỗ các mặt hàng gửi File cho cấp trên chính xác và đúng thời gian quy định.( Hàng hoá và hàng km)

  c/ Đối chiếu với kế toán bán hàng số lượng nhận hàng và khuyến mãi của nhân viên và khách hàng ngày.

  d/ Theo dõi chương trình nhập kho hàng hóa,hàng km của nhà cung cấp, kiểm tra hóa đơn đầu vào ( tên người mua, địa chỉ,mã số thuế ,SL, đơn giá), tiến hành lập phiếu nhập kho hàng hóa.

  e/Kiểm tra số liệu sổ sách và thực tế để tiến hành kiểm kho thực tế các kho với kiểm soát nội bộ (vào từng thời gian quy định cụ thể trong tháng và vào cuối tháng).

  g/ Cuối tháng tập hợp số liệu, sắp xếp chứng từ nhập kho và xuất kho theo trình tự để làm báo cáo cuối tháng.

  A-    Chế độ :

  1-Bảo hiểm xã hội : Thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

  2-Lương theo thoả thuận.

  Ưu tiên những ứng viên là thực tập sinh tại Hồng Đức và đã tham gia các khóa đào tạo thực hành tại Hồng Đức, gồm: Kế toán Tổng hợp thực hành – Kê khai Quyết toán Thuế và Kế toán Máy – Phần mềm Kế toán.

  Chi tiết liên hệ tại: Công ty TNHH Thương mại Thái Đông Anh

  ĐC: Chợ Mai, Lại Thế, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế

  ĐT: 0903 585 207 (Anh Nguyễn Minh Đông – Giám đốc)

  Email: nguyenminhdong.hue@gmail.com

Đăng ký học tại đây