Chương trình ưu đãi tháng 11/2017

 • 285
 • Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Hồng Đức. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức gởi đến quý học viên chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay.
 • 1/ Ưu đãi học phí 10% cho tất cả các học viên đăng ký và nộp học phí các khóa học trong tháng 11/2017.

  2/ Ưu đãi học phí 12% cho các học viên đăng ký các khóa học trong tháng 12/2017 nếu học viên đăng ký và nộp học phí trong tháng 11/2017.

  3/ Ưu đãi học phí 5% cho học viên các lớp NMKT đăng ký lên học lớp KTTH

  4/ Ưu đãi học phí 5% cho học viên các lớp KTTH đăng ký học lớp KTM

  5/ Ưu đãi 15% học phí cho các học viên đăng ký trọn bộ 03 khóa NMKT; KTTH & KTM. (Dành cho SV không phải chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán)

  6/ Ưu đãi 15% học phí cho các học viên đăng ký trọn bộ 02 khóa KTTH & KTM. (Dành cho SV chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán)

  Bên cạnh đó vẫn thực hiện các chính sách đã áp dụng lâu nay:

  - Giảm từ 2-9% học phí cho nhóm học viên đăng ký từ 2-9 người và 10% học phí cho nhóm đăng ký từ 10hv trở lên.

  - Trong dịp này việc áp dụng thẻ ưu đãi của học viên sẽ được áp dụng duy nhất 1 thẻ/hv (HV chọn thẻ cao nhất chứ không được áp dụng nhiều thẻ)

  - Sinh viên nội trú hoặc thành viên CLB kế toán trẻ: chỉ được áp dụng 01 hình thức (một là chọn ưu đãi SV nội trú, CLB KT trẻ hoặc là chương trình 20/11)

Đăng ký học tại đây