Chương trình ưu đã tháng 04/2017

 • 422
 • Chương trình ưu đãi chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và hướng đến 10 năm thành lập Hồng Đức
 • 1/ Nội dung ưu đãi:

  - Ưu đãi 10% học phí cho HV đăng ký tham gia các khoá học tại Hồng Đức

  - Ưu đãi thêm 5% học phí cho HV lớp NMKT lên học KTTH hoặc KTM

  - Ưu đãi thêm 5% học phí cho HV lớp KTTH sang học KTM và ngược lại

  - Ưu đãi 5% học phí cho các HV lớp HCVP sang học Tin cơ bản và nâng cao

  * Ngoài ra HV vẫn được áp dụng các chính sách:

  - Giảm 2-9% khi đăng ký nhóm từ 2-9hv và 10% khi đăng ký nhóm từ 10hv trở lên

  - Giảm thẻ ưu đãi, và các thẻ khác do Hồng Đức tặng (Mỗi HV chỉ được áp dụng 1 thẻ cho mỗi khoá học, lớp Chuẩn CNTT chỉ áp dụng thẻ 50.000đ)

  - HV là sinh viên ở nội trú KTX-ĐHH và thành viên CLB Kế toán trẻ HCE sẽ được áp dụng thêm 10% học phí.

  2/ Thời gian áp dụng:  Từ 01 – 30/04/2017

  - Áp dụng cho tất cả các khoá học trong tháng 04 tại Hồng Đức (Trừ lớp NVSP và KTT)

  - Những học viên đăng ký các khoá học của tháng 05/2017 mà làm thủ tục đăng ký và nộp học phí trong tháng 04 vẫn được áp dụng chương trình này.

Đăng ký học tại đây