Câu hỏi về chính sách thuế _phần 1

 • 1359
 • Câu hỏi về chính sách thuế _phần 1
 • Tờ khai thuế GTGT

  1.     HHDV mua vào dùng riêng cho hoạt động không chịu thuế thì kê khai vào mục nào? Có kê khai vào mục 2 không?

  2.     Đơn vị kinh doanh được người bán trả tiền thưởng, viết hoá đơn không VAT thì có phải là hàng hoá không chịu thuế không?

  3.     Hoá đơn không hợp lệ có kê vào mục 2 phụ lục 01-2/GTGT không? Không được kê khai

  4.     Các khoản chi phí cầu phà, gửi đỗ xe của DN kê khai trong bảng kê như thế nào? Kê khai trong bảng kê để xác nhận chi phí được hạch toán khi tính thu nhập chịu thuế đối với thuế TNDN

  ð    4 câu hỏi trên: Các hoá đơn đó không kê khai vào bảng kê.

  5.     Trường hợp mua ô tô trên 1,6 tỷ (không sử dụng cho hoạt động vận tải, du lịch) trên mục 1 và 2 cột doanh thu chưa có thuế và số thuế GTGT kê khai ntn? Đề nghị có VD cụ thể đối với hoá đơn 1,8 tỷ và VAT 10%

  Giá trị tài sản tính khấu hao là 1,6 tỷ , và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 0,160 triệu. Chênh lệch 0,220 triệu và chi phí lệ phí trước bạ hạch toán vào chi phí.

  6.     Công ty A có trụ sở chính tại HN, mở văn phòng đại diện tại TP.HCM. Văn phòng đại diện không có MST, không phát sinh doanh thu:

  -         Có phải phân bổ thuế GTGT đầu vào cho văn phòng đại diện không?

  ð     Không

  -         Năm 2011 Công ty A triển khai dự án tại TP.HCM, Cty A có phải lập tờ khai 02/GTGT cho dự án đầu tư không?

  ð    

  7.     Công ty kinh doanh khai thuế GTGT khấu trừ, khi có dự án đầu tư có phát sinh thì có cần thiết phải kê khai riêng không (vì trong giai đoạn chuẩn bị). Nếu kê khai chung vào SXKD rồi thì có sai không?

  ð     DN có dự án đầu tư mới => KK 02

  ð     Mới thànhh lập =01.

  ð     Nếu khai chung rồi thì nên khai điều chỉnh

  8.     Quy định: Thuế GTGT đầu vào được khai trong vòng 6 tháng kể từ tháng phát sinh. Có hiệu lực bắt đầu từ khi nào?

  ð     TT129/2008 áp dụng từ 1/1/2009

  9.     Thuế GTGT của tài sản cố định dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế thì kê khai vào mục nào vì theo quy định thuế GTGT của tài sản cố định thì được khấu trừ toàn bộ?

  ð     Kê khai vào mục 1 trên bảng kê 01-2/GTGT

  10. Công ty A đã xuất hoá đơn bán hàng cho Cty B nhưng Cty B trả lại hàng nhưng B không có hoá đơn vì là đơn vị HCSN nhà nước. Vậy Công ty A có thể kê khai âm hoá đơn đã xuất vào bảng kê bán ra không?

  ð     Kê khai âm hoá đơn đó trên phụ lục 01-1/GTGT và tổng hợp lên tờ khai.

  ð     Đơn vị phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã xuất.

  11. Công ty nhập khẩu 1 lô hàng. Ngân hàng do sai sót đã chuyển thuế GTGT 2 lần cho cùng 1 lô hàng nói trên. Vậy công ty có được lập HS hoàn ngay cho số thuế đó không hay phải kê khai vào tờ khai thuế GTGT và đợi 3 tháng nếu có thuế GTGT phải nộp và luỹ kế âm mới lập hồ sơ hoàn thuế? Thủ tục và cách kê khai thế nào?

  ð     Kê khai điều chỉnh giảm ghi rõ đã khai trung vào tháng nào.

   

  12. DN đã xuất hoá đơn cho khách hàng nhưng khách hàng trả lại vì chưa đủ khả năng thanh toán. Về việc này 2 bên phải xử lý thế nào?

  ð     DN xuất hóa đơn trả lại hàng. Đã xuất hóa đơn tức là hàng đã xuất khỏi kho, vì vậy phải làm cả thu tục nhập kho hàng hóa.

  13. Công ty A xuất hoá đơn bán ô tô cho Công ty B ngày 1/11/2011. Hoá đơn đầu vào của Cty A là ngày 29/10/2010. Thời điểm đăng ký xe là Cty B là tháng 4 năm 2011. Tuy nhiên trên tờ khai hải quan lại đề ngày 15/1/2011. Do vậy không đăng ký được xe do hoá đơn bán hàng xuất trước tờ khai hải quan. Vậy Công ty A phải xử lý thuế nào, công ty B đòi huỷ hoá đơn đã xuất để xuất lại mới đăng ký được xe.

  Như vậy là xuất hóa đơn trong khi chưa có hàng là sai với qui định của thuế GTGT (xuất hóa đơn khi đã chuyển giao quền sở hữu hàng hóa). Việc xuất và hủy hóa đơn sẽ vướng vì 2 năm tính thuế. Cần có văn bản báo cáo cơ quan thuế và đề nghị hướng sử lý, nếu đã khai thuế GTGT năm 2010 thì năm 2011 không khai và cũng không hạch toán vào chi phí.

  14. Công ty bán vé trong tháng 6, xuất hoá đơn đầu ra trong tháng 6 nhưng hoá đơn đầu vào tháng 7. Như vậy có được không?

  ð     Hóa đơn đầu vào tháng 7 (đơn vị mua kê khai) mà hóa đơn này công ty bán vé xuất trong tháng 6 là được. Chỉ có xuất hóa đơn bán hàng hóa tháng 6 mà hàng hóa này nhập vào trong tháng 7 là không được.

   

  15. DN mua lẻ hàng hóa thì kê khai theo từng nhóm mặt hàng được không? (lập một dòng trên bảng kê mua vào)

  ð     Không được, phải kê khai theo từng hoá đơn. Chỉ có doanh nghiệp bán lẻ hàng hóa cuối ngày tổng hợp hàng bán lẻ để ghi vào 1 hóa đơn.

  16. Các hoá đơn mua xăng dầu trên hoá đơn có ghi phí xăng dầu. Khi kê khai vào bảng mẫu 01-2/GTGT ở cột giá trị HHDV mua vào chưa có thuế cột 8 thì có cần cộng phần phí xăng dầu vào giá trị hàng hoá mua về hay không?

  Không được cộng phí xăng dầu

  17. Công ty có 1 số hợp đồng từ tháng 1 nhưng quên chưa xuất hoá đơn. Đến tháng 6 công ty có thể xuất hoá đơn và kê khai vào bảng kê bán ra được không?

  ð     Hợp đồng ký tháng 1, nhưng hàng chuyển bán từ khi nào; nếu tháng 6 xuất bán thì khai vào bản kê bán ra là đúng. Nếu Xuất hoá đơn tháng 6,  nhưng hàng đã xuất bán tháng 1 là sai qui định. Có thể khai bổ sung cho kỳ tính thuế tháng 1, nhưng phải tính phạt chậm nộp thuế từ tháng 1 đến tháng 6.

  18. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hạch toán độc lập, chưa có doanh thu, đang xây dựng nhà xưởng, kê khai tờ khai 01 hay 02?

  ð     Nếu đã thành lập thì kê khai 01, nếu chưa thành lập thì kê khai 02

  19. Công ty Rượu HN có dự án xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh. Dự án không hạch toán riêng (không có con dấu và MST). Sau khi dự án hoàn thành thì hạch toán chung. Vậy khi kê khai thuế đầu vào Công ty kê khai vào tờ khai 02/GTGT để khấu trừ trên chỉ tiêu 40b của tờ khai 01/GTGT có được không?

  ð     Không cùng tỉnh thì không được bù trừ

  20.  Doanh nghiệp hoàn thuế nhưng khi xuất khẩu chưa in được hoá đơn xuất khẩu, lúc đó DN xuất bằng hoá đơn GTGT. Vậy khi hoàn thuế thì hoá đơn này có được chấp nhận không?

  Nghị định 51 và thông tư 153 đã ban hành và phổ biến đến mọi đối tượng, việc DN trong năm 2011 chưa in được hóa đơn xuất khẩu thì cần có văn bản gửi cơ quan thế nêu rõ lý do tại sao chưa in được hóa đơn. Cơ quan thuế xem xét và có thể chấp nhận và chịu xử phạt về vi phạm hóa đơn hoặc không chấp nhận

  21. DN có dự án tại các tỉnh khác nhau. Mỗi dự án đều phát sinh doanh thu tại các địa phương. Vậy khi làm mẫu số 05 gửi cho địa phương thì DN phải làm thủ tục gì? Có phải làm đề ghị cấp MST cho dự án tại các tỉnh không?

  DN phải làm thủ tục để đước cấp MST cho các dự án tại các tỉnh

  22. Đối với dự án ODA từ nước ngoài tài trợ cho bên VN, về các lĩnh vực nước sinh hoạt cho người dân, 1 phần tài trợ thuộc bên nước ngoài, 1 phần thuộc chính phủ VN thì dịch vụ này chịu thuế suất bao nhiêu % hay không chịu thuế?

  Thuế suất thuế GTGT không qui định hàng hóa được sản xuất do nguồn vốn nào. Sản xuất nước sinh hoạt theo qui định luật thuế GTGT….

  23. Trong thành phố HN Công ty có 5 dự án thì công ty phải lập 5 tờ khai hay 1 tờ khai cho 5 dự án?

  ð     Lập 1 tờ khai với 5 phụ lục 01-2/GTGT, mỗi phụ lục tương đương 1 dự án

  24. Công ty có 3 dự án ở HN, 1 dự án ở Tp.HCM, 1 dự án ở Hải Phòng thì công ty phải lập mấy tờ khai GTGT khấu trừ cho dự án đầu tư?

  ð     Công ty lập 1 tờ khai cho 3 dự án ở HN, còn 2 dự án ở Tp.HCM và Hải phòng thì lập theo Ban quản lý dự án.

   

  Các tờ khai thuế TNDN

  1.     Năm 2009 lỗ 100 triệu thì doanh nghiệp có phải đăng ký chuyển lỗ không? Sang năm 2010 DN có lợi nhuận trước thuế là 60 triệu thì DN định khoản thế nào và có phải làm bảng đăng ký phân bổ lỗ không? Nếu năm 2010 có lợi nhuận là 150 triệu thì định khoản thế nào?

  ð     Không phải đăng ký chuyển lỗ theo TT130. Đến năm 2010 nếu có phải sinh thu nhập thì có thể bù trừ với số lỗ đó. Nhưng TT18/2011 có qui định lỗ các quí trong năm thì được chuyển lỗ giữa các quí. Quyết toán 2010 xác định được lãi thì chuyển lỗ của năm 2009 vào lãi 2010.

  2.     Công ty đã cũng cấp 1 phần dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa có hợp đồng. Hai bên đồng ý nếu dịch vụ cung cấp được chấp nhận thì mới ký hợp đồng. Vậy nếu ghi nhận thì xác định doanh thu thế nào vì chưa ký hợp đồng?

  Định nghĩa về doanh thu tính thuế GTGT đối với dịch vụ là Dịch vụ đã hoàn thành hoặc đã xuất hóa đơn, không phân biệt thu được tiền hay chưa thu được tiền. Khi nào DN xuất hóa đơn thì ghi nhận doanh thu.

  3.     Công ty có tiền USD gửi tài khoản tiết kiệm, lúc gửi tỷ giá là 20.000, lúc rút tiền tỷ giá là 21.000. Vậy DN có phải kê khai chênh lệch vào phần doanh thu để nộp thuế TNDN ngay trong kỳ hay không?

  ð     Hạch toán thu nhập nhập khác và kê khai tạm nộp theo quí

   

  4.     Tập đoàn có đơn vị hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác. Vậy trụ sở chính nộp thuế theo tỷ lệ chi phí/tổng chi phí hay các đơn vị trực thuộc nộp thuế TNDN. (Tại TT128 quy định các đơn vị hạch toán phụ thuộc xác định được doanh thu lãi lỗ thì phải kê khai thuế TNDN)?

  Theo qui định tại TT130/2008/TT-BTC tại phần nộp thuế: “Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

   Việc nộp thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng xây dựng hạch toán phụ thuộc.

  2. Xác định số thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế

  2.1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

  Tỷ lệ  chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất  hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

   

  Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

   

  =

  Tổng chi phí của cơ sở sản xuất

  hạch toán phụ thuộc

  --------------------------------

  Tổng chi phí của doanh nghiệp

   Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.  

  Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương, số liệu để xác định tỷ lệ chi phí của trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi.

  Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tiên đối với các trường hợp này. Từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được xác định theo nguyên tắc nêu trên.”

  Các đơn vị trực thuộc hạch toán DT, chi phí thì nộp thuế TNDN tại nơi đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở

   

   

  Thuế TNCN

  1.     Công ty ký hợp đồng tư vấn với 1 cá nhân. Vậy khi thanh toán tiền công tác phí cho cá nhân đó có được trừ mức công tác phí khoán(VD 150.000x2=300.000/ngày) trước khi tính thuế TNCN khấu trừ 10% không hay tính 10% trên toàn bộ số tiền cá nhân đó nhận được.

  ð     Không được trừ công tác phí, phải tính thuế trên toàn bộ

  2.     Làm thế nào để phát hành chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người bị khấu trừ thuế

  ð     Đăng ký với CQT theo mẫu 17 để CQT cấp cho quyển chứng từ khấu trừ thuế

  3.     Công ty ký hợp đồng dịch về thuế ngày 1/7/2011 cho việc thực hiện dịch vụ khai thuế tháng 7/2011. Vậy ngày phải nộp thông báo cho cơ quan thuế là ngày nào?

  ð      Theo nguyên tắc thì DN có thể khai thuế tháng 7 từ 1/8/2011 vì vậy chỉ cần thông báo với CQT trước 5 ngày so với ngày 1/8/2011 là được. Vì vậy ký hợp đồng ngày 1/7/2011 thì công ty thông báo ngay cho CQT là được.

  4.     Công ty mẹ điều một số cán bộ về công ty con làm việc từ tháng 3/2011. Cán bộ vẫn là ký hợp đồng với công ty mẹ. Do hiểu nhầm nên cả công ty mẹ và công ty con đều không thực hiện kê khai thuế TNCN cho các cán bộ bị điều chuyển đó.

  -         Đến tháng 6 Công ty con có thể thực hiện kê khai bổ sung tháng 3, 4, 5  được không? (tờ khai tổng hợp của cả 3 tháng hay mỗi tháng 1 tờ khai)

  ð      Không được mà phải lập tờ khai nộp chậm, 3 tháng tương đương 3 tờ khai

  -         Khi nộp tiền có thể lập 1 giấy nộp tiền và có kê danh mục nộp của từng tháng được không?

  Được

  -         Cán bộ trước đây do công ty mẹ kê khai thuế TNCN thì nay về công ty con có phải làm lại thủ tục đăng ký người phụ thuộc hay không? (đã làm ở công ty mẹ)

  ð      Không cần đăng ký lại nếu không thay đổi cơ quan thuế quản lý

  5.     Cơ quan chi trả cổ tức cho cổ đông thì có phải khấu trừ thuế TNCN của người được hưởng 5% không? Số thuế này nộp khi nào, ngay sau khi phát sinh hay nộp theo tháng?

  ð      Ke khai ngay sau tháng phát sinh trả cổ tức

  6.     Năm 2010 DN có sử dụng lao động A. Khi quyết toán thì lao động A lại trùng CMT với 1 đối tượng khác. Vậy DN phải làm thủ tục gì để hợp thức hóa phần khai thuế TNCN của lao động A đó?

  Báo cáo giải trình với cơ quan thuế để xác định lại mã số thuế và kê khai thuế đối với TN đã trả cho cá nhân đó.

  7.     Trong DN xây lắp có thuê nhân công xây dựng lao động dưới 3 tháng. Nếu người lao động không có MST cá nhân thì công ty có phải khấu trừ thuế không hay Công ty phải làm gì?

  ð      Công ty vẫn phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó theo tỷ lệ 10%. Đơn vị làm tờ khai thuế đăng ký thuế và yêu cầu cá nhân ký và gửi cơ quan thuế để được cấp mã số thuế. Vì chỉ phải làm 1 lần và sử dụng trong cả đời người.

  8.     Công ty A ký một dự án hợp tác quốc tế viện trợ không hoàn lại với Nhật Bản. 50% kinh phí phía Nhật chuyển cho Việt Nam quản lý, 50% kinh phí phía Nhật quản lý trực tiếp. Phía Nhật sử dụng số kinh phí này như sau:

  -         Trả lương cho 1 chuyên gia Nhật làm việc liên tục tại VN trên 183 ngày

  -         Trả lương cho 1 chuyên gia Nhật làm việc tại VN trong 3 tháng

  -         Thuê 3 lao động người VN làm việc cho dự án. Những lao động này làm việc trực tiếp với chuyên gia Nhật, không thuộc quyền quản lý nhân sự của cơ quan A.

  Văn phòng làm việc đặt tại cơ quan A

  Cách thức kê khai nộp thuế và quyết toán thuế cho 2 chuyên gia Nhật và 3 lao động trên thế nào?

  Kê khai thuế TNCN không phụ thuộc vào việc nguồn vốn hình thành cho công trình hay dự án mà căn cứ vào thời gian cư trú ở VN, còn người VN thì căn cứ vào Hợp đồng lao động ký trên 3 tháng thì khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần, dưới 3 tháng thì khấu trừ 10 % và cấp chứng từ cho cá nhân để cuối năm họ quyết toán. Chuyên gia Nhật làm việc trên 3 tháng là đối tượng cư trú tại VN phải kê khai thu nhập toán cầu. Cơ quan trả TN tại Vn kê khai nhứng tháng trả thu nhập, cuối năm cá nhân tự kê khai và quyết toán vì còn phải kê khai khoản thu nhập ở nước ngoài,số thuế nộp ở nước ngoài.

  Khai bổ sung

  1.     Tờ khai TNDN quý 1 sai, quý 2 điều chỉnh thì theo TT60 đúng không?

  ð     Đúng

  2. Tháng 5 kê khai sai, kỳ tính thuế tháng 7 điều chỉnh => khai điều chỉnh thêo TT60 hay TT28

  ð     Nhập lại tờ khai tháng 5 theo TT28 trên HTKK 3.0, ứng dụng tự động hỗ trợ đưa lên tờ khai điều chỉnh. NNT điều chỉnh lại 1 vài chỉ tiêu trên tờ khai điều chỉnh, ứng dụng hỗ trợ đưa dữ liệu lên KHBS

  2.   &nbs

Đăng ký học tại đây