Cách viết hóa đơn đối với hàng hoá khuyến mại, quảng cáo

 • 620
 • Khi doanh nghiệp xuất hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên hàng hóa, số lượng hàng hóa, và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT ta gạch chéo.
 • Đối với hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo, làm mẫu, doanh nghiệp phải đăng ký với Sở công thương những mặt hàng đó.

  Theo điểm 2.4 phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC )

       

  Hồng Đức sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn GTGT trong trường hợp này, cụ thể như sau:

  Trong tháng 11 Công ty kế toán Hồng Đức có chương trình khuyến mãi Mua 10 chiếc ÁO VEST DA được tặng 3 chiếc khăn len. Kế toán lập hóa đơn có hàng khuyến mại không thu tiền như sau:
   

   

  Mẫu số: 01GTKT3/001

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                  Liên 1: Lưu                                                                                                    

  Ngày 29 tháng 11 năm 2013
   

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN HỒNG ĐỨC
  Mã số thuế: 3300510511
  Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, tp Huế, TT Huế

  Điện thoại:.................. Số tài khoản.....................................

  Họ tên người mua hàng: Lê Hải Nam
  Tên đơn vị:
  Mã số thuế:
  Địa chỉ: 55 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

  Hình thức thanh toán: .............. Số tài khoản ………………………………………………..

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4x5

  01

  ÁO VEST DA

  Chiếc

  10

  800.000

  8.000.000

  02

  Khăn len

  Chiếc

  3

   

   

   

  ( Hàng khuyến mại không thu tiền )

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng tiền hàng:                                                                                                          8.000.000 

  Thuế suất GTGT: 10 %  Tiềnthuế GTGT :                                                                      800.000 

  Tổng cộng tiền thanh  toán:                                                                                            8.800.000 

  Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu tám trăm nghìn đồng chắn./

   

  Người mua hàng
  (Ký, ghi rõ họ, tên)
   
  Lê Hải Nam

   

  Người bán hàng
   
  Nguyễn thị Tuyết

   

  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
   
  Hoàng Trung Thật
  (đã ký, đóng dấu)

   

   

  Trên đây là mẫu hóa đơn hàng khuyến mại ở dạng xuất chung với hàng mua: chúng ta chỉ ghi mặt hàng và ghi rõ hàng khuyến mại không thu tiền, chúng ta ghi đơn vị, số lượng, các bạn không được ghi sang cột thành tiền.

   

  Ngoài ra kế toán còn có thể xuất riêng 1 hóa đơn cho các mặt hàng khuyến mại không thu tiền, chúng ta cũng làm tương tự, còn phần thành tiền bỏ trống, thuế suất gạch chéo, thanh toán gạch chéo.

  Chú ý: Nếu hàng khuyến mại quảng cáo mà không tuân theo luật thương mại, ko đăng ký với sở công thương thì phải kê khai tính thuế bình thường. Tức là trên hóa đơn phải viết như bán cho khách hàng bình thường.
    

  Khi kê khai thuế:

  + Đối với hàng khuyến mại xuất chung với mặt hàng khác như ví dụ trên thì các bạn kê khai hóa đơn đó vào bảng kê bán ra như bình thường.

  + Còn nếu các bạn lập riêng 1 tờ hóa đơn cho mặt hàng khuyến mại thì các bạn kê khai vào mục 5: hàng hóa không phải tổng hợp trên tờ khai.

Đăng ký học tại đây