Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm theo Mẫu

 • 670
 • Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm được thực hiện theo khoản 3 điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC: Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 • p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 12.1pt">Do đó, khi viết sai hoá đơn mà hai bên đã kê khai thuế sau đó 1 trong 2 bên phát hiện ra sai sót một trong các chỉ tiêu: số lượng hàng hóa, giá bán trên hoá đơn đã xuất trước đó cao hơn đã thoả thuận ban đầu hoặc thuế suất ghi cao hơn mức quy định của Luật thuế GTGT thì sau khi đã lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót thì BÊN BÁN thực hiện xuất hoá đơn điều chỉnh giảm.

  Sau đây Kế Toán Hồng Đức sẽ viết mẫu một vài hoá đơn điều chỉnh giảm:

  Ví dụ 1: Hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu do viết sai đơn giá:

  + Ngày 23/04/2016, Kế Toán Hồng Đức Máy điều hòa Panasonic 20P Cho công ty Bảo An theo hóa đơn số: 0000005, Ký hiệu TU/15P với đơn giá chưa có thuế là 11.000.000/bộ. Hoá đơn này đã được kê khai thuế vào quý 2/2016.
  + Ngày 15/07/2016, Kế toán Hồng Đức nhận được phản hồi của cty Bảo An: hoá đơn số 0000005 xuất ngày 23/04/2016 bị sai đơn giá. Đơn giá chưa thuế mà hai bên đã thoả thuận trước đó là: 10.000.000 

  (Tức giá 11 triệu là giá đã bao gồm thuế).

  => Ngày 15/7 hai bên phải lập bên bản điều chỉnh hoá đơn. Trên biên bản phải ghi rõ sai sót: sai đơn giá.
  Vì đã đơn giá cao hơn (1 triệu) so với thoả thuận do đó, Kế toán Hồng Đức (bên bán) phải xuất hoá đơn điều chỉnh giảm.


   

  Mẫu hoá đơn điều chỉnh giảm được xuất vào ngày 15/7 như sau:

   

                Mẫu số: 01GTKT3/001

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                Ký hiệu: TU/15P

                                                                                Liên 3: Nội bộ                                Số:         0000867
                                                                      Ngày 15 tháng 07 năm 2016                              
                                                           

  Đơn vị bán hàng:….Công ty Kế Toán Hồng Đức……
  Mã số thuế: ….0106208569….
  Địa chỉ: …..P207, toà nhà A5, KĐT Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, T.p Hà Nội……

   

  Họ tên người mua hàng: Trần văn Quân
  Tên đơn vị: ….Công ty TNHH Bảo An……
  Mã số thuế: …..0106432579…..
  Địa chỉ:….. Phòng 1207 Tòa nhà B, KĐT Định công, Định Công, Hoàng Mai, HN ……

  Hình thức thanh toán:........CK/TM.........Số tài khoản………………………………..

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4x5

  01

  Điều chỉnh giảm đơn giá của Máy điều hòa Panasonic 20P theo hóa đơn số: 0000005, Ký hiệu TU/15P, ngày 23/04/2016

  Bộ

  1

  1.000.000

  1.000.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng  tiền  hàng:                                                                                                                 1.000.000

  Thuế suất GTGT:  10%                                               Tiền thuế GTGT:                                  100.000

   

  Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                  1.100.000

  Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng.

                 Người mua hàng                                                                  Người bán hàng
                (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                   (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
   
                  Trần văn Quân                                                                   Nguyễn Mai Hoa
   

   
   


  Vài lưu ý trên hoá đơn điều chỉnh giảm:
  + Không ghi số âm.
  + Ngày ghi trên hoá đơn điều chỉnh giảm: là ngày lập biên bản điều chỉnh giảm.
  + Phần cần điều chỉnh là cột đơn giá: chỉ ghi số tiền cần giảm xuống so với đơn giá trên hoá đơn trước đó.
  Ví dụ 2: Hoá đơn điều chỉnh giảm thuế suất:
  Theo khoản 12 điều 10 của thông tư 219/2013/TT-BTC thì mặt hàng: "Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học" chịu thuế suất 5%.
  Nhưng quý 2/2016 Công ty Hồng Đức lại bán bảng phấn và
   xuất thuế suất 10% (cao hơn quy định 5%). (đã kê khai thuế)

  hoá đơn chỉ viết sai thuế xuất còn lại tất cả các chỉ tiêu khác đều đúng 

  Quý 3/2016, Hồng Đức phát hiện ra sai sót nên xuất hoá đơn điều chỉnh giảm thuế suất như sau:

   

                Mẫu số: 01GTKT3/001

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                Ký hiệu: TU/15P

                                                                                Liên 3: Nội bộ                                Số:         0000067
                                                                      Ngày 05 tháng 08 năm 2016                              
                                                           

  Đơn vị bán hàng:….Công ty Kế Toán Hồng Đức……
  Mã số thuế: ….0106208569….
  Địa chỉ: …..P207, toà nhà A5, KĐT Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, T.p Hà Nội……

   

  Họ tên người mua hàng: Trần văn Quân
  Tên đơn vị: ….Công ty Cp Trần Quân…
  Mã số thuế: …..0106432579…..
  Địa chỉ:….. Phòng 607 Tòa nhà B, KĐT Định công, Định Công, Hoàng Mai, HN ……

  Hình thức thanh toán:........CK/TM.........Số tài khoản………………………………..

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4x5

  01

  Điều chỉnh giảm Thuế suất, tiền thuế GTGT của bảng phấn theo Hóa đơn số: 0000006 ký hiệu TU/15P ngày 10 tháng 05 năm 2016

  /

  /

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng  tiền  hàng:                                                                                                                /

  Thuế suất GTGT:  5%                                               Tiền thuế GTGT:                                  100.000

   

  Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                               100.000

  Số tiền viết bằng chữ: Một trăm nghìn đồng.

                 Người mua hàng                                                                  Người bán hàng
                (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                   (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
   
                  Trần văn Quân                                                                   Nguyễn Mai Hoa
   
   

Đăng ký học tại đây