Bảo lưu kết quả

  • 963
  • Học viên được bảo lưu kết quả học tập của mình để có thể học nối tiếp ở các khoá học sau mà không phải học lại từ đầu, thời hạn bảo lưu kết quả không quá 1 năm học. Nếu quá thời hạn trên xem như học viên phải đăng ký mới và phải đóng 100% học phí cộng với tiền mua tài liệu học tập theo biểu học phí hiện hành của Trung tâm.
  • Học viên được bảo lưu kết quả học tập của mình để có thể học nối tiếp ở các khoá học sau mà không phải học lại từ đầu, thời hạn bảo lưu kết quả không quá 1 năm học. Nếu quá thời hạn trên xem như học viên phải đăng ký mới và phải đóng 100% học phí cộng với tiền mua tài liệu học tập theo biểu học phí hiện hành của Trung tâm.

    Thủ tục bảo lưu kết quả: học viên đến trực tiếp văn phòng của Trung tâm Hồng Đức, tại địa chỉ 09 Trần Cao Vân, Tp Huế để được nhân viên tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Đăng ký học tại đây