Chương trình học: Nhập môn kế toán

 • 3231
 • Nội dung: (gồm 4 phần) Phần I. Bản chất của hạch toán kế toán Phần II. Các Phương pháp kế toán Phần III. Phương pháp hạch toán một số hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp Phần IV. Hướng dẫn ghi sổ lập báo cáo tài chính
 • I. Mục tiêu đào tạo

  Sau khoá học học viên nắm chắc nguyên lý kế toán – Điều kiện cần và đủ để học các lớp kế toán chuyên sâu hơn về kế toán. Được trang bị các kiến thức: Tổng quan về Kế toán; Hệ thống Tài khoản Kế toán; Hệ thống Chứng từ Kế toán; Hệ thống Sổ sách Kế toán; Hệ thống Báo cáo Kế toán; Căn bản về phương pháp Kế toán hàng hoá, nguyên vật liệu, giá vốn; Căn bản về khấu hao tài sản cố định; Căn bản về giá thành sản phẩm; Các thuật ngữ kế toán thường gặp.

   II. Nội dung chương trình đào tạo: Gồm 4 phần

  Phần I. Bản chất của hạch toán kế toán và đối tượng kế toán: các khái niệm và các nguyên tắc kế toán.

  Phần II. Các Phương pháp kế toán: Phương pháp chứng từ kế toán; Phương pháp tính giá; Phương pháp tài khoản kế toán; Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán.

  Phần III. Phương pháp hạch toán một số hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp:

  - Kế toán quá trình mua hàng;

  - Kế toán quá trình sản xuất: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Kế toán chi phí nhân công trực tiếp; Kế toán chi phí sản xuất chung, Kế toán tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm.

  - Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh: Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm; Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu; Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính; Kế toán thu nhập và chi phí khác; Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành; Kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  Phần IV. Hướng dẫn ghi sổ lập báo cáo tài chính:

  - Các hình thức kế toán: Nhật ký chung; Chứng từ ghi sổ; Nhật ký – sổ cái; Nhật ký – chứng từ; Kế toán trên máy vi tính.

  - Báo cáo tài chính: Bảng cân đối tài khoản; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính.

  Sách Nhập môn Kế toán 1


  Sách Nhập môn Kế toán 2

   

  III. Phương pháp đào tạo

  Trang bị các kiến thức lý luận liên quan đến kế toán, thuế; vận dụng các tình huống và bài tập thực tế về kế toán.

  IV. Đối tượng tuyển sinh

  - Dành cho các cá nhân chưa từng học kế toán, hoặc muốn hệ thống lại kiến thức cơ bản kế toán – nhằm tạo điều kiện tiếp cận nghề kế toán nhanh nhất có thể .

  - Sau khi tham gia khoá học này, học viên có đủ nền tảng kiến thức kế toán để tham gia khoá học: Kế toán thực hành – Kê khai quyết toán thuế; Kế toán Máy – Phần mềm Kế toán và Nghiệp vụ ngân hàng thực hành.


  IV. Thời gian đào tạo: Khai giảng liên tục hàng tháng

  - 01 tháng (Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần) (Từ 17h30 đến 20h30)

  - 14 buổi (học liên tục các ngày trong tuần, buổi sáng hoặc buổi chiều) (Sáng từ 8h00 đến 10h30 hoặc chiều từ 14h00 đến 16h30)

   

  V. Hình thức đánh giá và chứng chỉ đào tạo:

  Kết thúc khóa học, học viên tham gia học đầy đủ và đạt yêu cầu bài thi sẽ được cấp chứng chỉ Nhập môn Kế toán.


   TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY (Dowload)

  TẢI LỊCH KHAI GIẢNG VÀ LỊCH HỌC TẠI ĐÂY (Dowload)

  TẢI CẨM NANG NỘI DUNG ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY (Dowload)

  TẢI CẨM NANG TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI ĐÂY (Dowload)

  Mọi chi tiết liên hệ tại trụ sở chính Hồng Đức:

  09 Trần Cao Vân, TP Huế

  ĐT: 0234.3 999 666 - 38 39 123 - 38 39 959

  Hotline: 0905 20 20 21 - 0905 839 123

  Email: hongduchue@gmail.com

  Website: hongduc.com.vn

  Fanpage: facebook.com/daotaohongduc

Đăng ký học tại đây