Nội dung chương trình đào tạo Kế toán trưởng

 • 3293
 • Căn cứ Luật Kế toán và Nghị định số 129 ngày 31/05/2004 của Chính phủ, ngày 07/02/2005 liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư liên tịch số 13 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.
 • Theo quy định tại các văn bản này, các đơn vị phải bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng; một trong những điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm chức danh này là người được bổ nhiệm phải có Chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

  Nhằm hoàn thiện điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, đào tạo Tài chính - Kế toán - Thuế - Tin học Hồng Đức tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng cho kế toán các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   

  I/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

  1- PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

  + Chuyên đề 1:

  Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:

  + Chuyên đề 2:

  Quản lý tài chính doanh nghiệp:

  + Chuyên đề 3:

  Pháp luật về thuế:

  + Chuyên đề 4:

  Thẩm định dự án đầu tư:

  + Chuyên đề 5:

  Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:

  + Ôn tập và thi Phần I:

  2- PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

  + Chuyên đề 6:  

  Pháp luật về kế toán:

  + Chuyên đề 7:

  Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:

  + Chuyên đề 8:

  Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):

  + Chuyên đề 9:

  Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:

  + Chuyên đề 10:

  Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:

  + Chuyên đề 11:

  Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

  + Ôn tập và thi Phần II:

   

  II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  1 - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:


  + Chuyên đề 1:  

  Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:

  + Chuyên đề 2: 

  Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

  + Chuyên đề 3:

  Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:

  + Chuyên đề 4:

  Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

  + Ôn tập và thi Phần I:

  2 - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

  + Chuyên đề 5:

  Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:

  + Chuyên đề 6:

  Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:

  + Chuyên đề 7:

  Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

  + Chuyên đề 8:

  Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:

  + Chuyên đề 9:

  Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

  + Chuyên đề 10:

  Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:

  + Ôn tập và thi Phần II:

  HỒNG ĐỨC HỖ TRỢ SAU KHÓA HỌC:

  - Trong hoặc sau khoá học, các học viên được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

  - Trường hợp chưa nắm vững nội dung đào tạo, được học lại khóa sau miễn phí.

  - Trường hợp ra trường đi làm, học viên được tư vấn chuyên môn và giải đáp các nghiệp vụ vướng mắc của đơn vị mình.

   

  TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ KTT DN TẠI ĐÂY 

  TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ KTT HCSN TẠI ĐÂY

  TẢI CẨM NANG NỘI DUNG ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY

  TẢI CẨM NANG TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

  Mọi chi tiết liên hệ tại trụ sở chính Hồng Đức:

  09 Trần Cao Vân, TP Huế

  ĐT: 054.38 39 123 - 38 39 959

  Email: hongduchue@gmail.com

  Hotline: 0905 20 20 21 - 0905 839 123

  MẪU CHỨNG CHỈ


Đăng ký học tại đây